...

 15mapa

Wspomaganie Placówek Oświatowych

Ogólna informacja dotycząca organizowania i prowadzenia wspomagania szkół
i placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017

W podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym na pierwszym miejscu znalazło się upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Oznacza to, zatem kontynuację wcześniejszych działań prowadzonych w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.Cieszy fakt, że to szkołę i bibliotekę uznaje się za miejsca, w których kształtuje się przyszłych czytelników.