...

 15mapa

Lekcje biblioteczne

Biblioteka Pedagogiczna zaprasza nauczycieli wraz z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych na zajęcia biblioteczne organizowane przez naszą bibliotekę. Istnieje możliwość zwiedzenia biblioteki, połączonego z zapoznaniem uczniów z zasadami korzystania z naszych usług. Głównym celem zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej jest zapoznanie młodego czytelnika z biblioteką, uświadomienie roli książki w życiu młodego człowieka oraz wskazanie możliwości czerpania wiedzy z różnych źródeł.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020