...

 15mapa

Zbieramy książki, filmy i bajki na DVD, pomoce dydaktyczne i zabawki

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu juz po raz kolejny o okresie świątecznym organizuje zbiórkę książek, filmów i bajek na DVD, pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci i młodziezy z: Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ( dawny Dom Dziecka) w Łasku, Domu Dziecka w Wojsławicach, SzkołyPodstawowej dla dzieci Przewlekle Chorych w Rafałówce.

Tym razem zasięgiem akcji obejmujemy placówki oświatowe znajdujące się na terenie powiatów, w których działaja nasze filie. Poprzednia akcja "Uśmiech z książki' spotkała się z dużym zrozumieniem szkół i osób prywatnych. Licząc na zrozumienie i życzliwość wszystkich zainteresowanych prosimy o przynoszenie darów dla:

  • Placówki Opiekuńczo-Wychowaczej w Łasku do Filii w Łasku przy ul.9 Maja 6 kontakt tel. 43 675 20 27
  • Domu Dziecka w Wojsławicach do Filii w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 10 a kontakt tel. 43 823 34 71
  • Szkoły Podstawowej dla Dzieci Przewlekle Chorych w Rafałówce do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu przy ul. Jagiellońskiej 2 kontakt tel. 43 822 31 64 lub 43822 49 62

Dodatkowe informacje można uzyskać pod w/w numerami telefonów.