...

 15mapa

Światowy Dzień Pluszowego Misia w Poddębicach

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Poddębicach po raz kolejny organizuje akcję „Bank Darów” z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Akcja ma związek z działalnością charytatywną biblioteki. Od pięciu lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Komitet Dziecka” w Łodzi. Pod patronatem Stowarzyszenia zbieramy dary dla dzieci z ubogich rodzin i przekazujemy je za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach rodzinom, które na naszym terenie potrzebują wsparcia.
Biblioteka prosi o przynoszenie do dnia 23 listopada zabawek (w szczególności misiów), książeczek i ubrań.
Apelujemy do darczyńców o wrażliwość i hojność. Wszystkie dary będą przekazane potrzebującym z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
W naszej placówce zorganizujemy także wystawę, na której zaprezentujemy misie i inne dary zebrane w tegorocznej akcji.
Uroczyste podsumowanie akcji i podziękowanie za współpracę wszystkim instytucjom, które się w nią zaangażowały, odbędzie się 26 (poniedziałek) listopada br. w Bibliotece Pedagogicznej, Filia w Poddębicach o godz. 11.30. Serdecznie zapraszamy!

Zachęcamy do współpracy!