...

 15mapa

19 dni przeciwko przemocy

19 dni przeciwko przemocyNasza placówka włączyła się w akcję walki z przemocą, pod patronatem Fundacji po Drugie.
6 listopada w zajęciach prowadzonych przez studentki UŁ, z wydziału pedagogiki, wzięły udział dwie klasy ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Poddębicach.
Uczniowie klasy VI B, pod opieką pani Małgorzaty Kowalczyk i klasy VI C, pod opieką pani Renaty Olczyk, zapoznali się ze zjawiskiem przemocy rówieśniczej i uczyli się, jak należy postępować w sytuacji przemocy, gdzie szukać pomocy.

19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy

19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy

19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy

19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy

19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy   19 dni przeciwko przemocy