Oferta edukacyjna

oferta edukacyjan

Ibuk Libra, Legimi

Libra Ibuk

...

15

Dziedzictwo cywilizacyjne Europy

Dziedzictwo cywilizacyjne EuropyStarożytni wnieśli ogromny wkład w rozwój kultury i nauki europejskiej. Wpływy cywilizacji starożytnej Grecji i Rzymu są stale obecne w naszych czasach. Stamtąd wywodzi się wiele dziedzin nauki i wiedzy, jak choćby: matematyka, medycyna, historia, prawo czy filozofia. Starożytnym zawdzięczamy również różne formy rozrywki i kultury, np. sport, teatr, literaturę, sztukę.

Korzystamy także z alfabetu łacińskiego, wiele imion wywodzi się z łaciny. Szczególnie bliskie są nam sentencje, ale również wyrażenia i zwroty łacińskie. W użyciu, na lekcjach historii, czy matematyki nadal są rzymskie cyfry, prawa i twierdzenia. Posługujemy się odwołaniami odnoszącymi się do mitologii greckiej i rzymskiej ("stajnia Augiasza", "pięta achillesowa", „róg obfitości”, „tytaniczny wysiłek”). Choć od czasów starożytnych dzieli nas wiele stuleci, to jednak elementy kultury grecko - rzymskiej są stale obecne we współczesnej kulturze europejskiej i w naszym codziennym życiu. Starożytnym cywilizacjom zawdzięczamy więcej, niż nam się wydaje.
Od 20 listopada w naszej bibliotece odbywają się zajęcia zorganizowane dla uczniów pierwszych klas z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Poddębicach.
Celem zajęć jest przybliżenie uczniom dziedzictwa cywilizacyjnego Europy oraz promowanie wartości europejskich.
Ogółem w zajęciach wzięło udział 140 uczniów z siedmiu klas.
Dziękujemy pani Wioletcie Jendrzejczak za koordynowanie spotkań, wychowawcom za współpracę, a uczniom za zaangażowanie podczas zajęć.

Dziedzictwo cywilizacyjne Europy    Dziedzictwo cywilizacyjne Europy