Oferta edukacyjna

oferta edukacyjan

Ibuk Libra, Legimi

Libra Ibuk

...

15

O Bibliotece

Biblioteka Pedagogiczna w Poddębicach powstała w 1957 roku jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. Do 1988 roku kilkukrotnie zmieniała swoją siedzibę, aż do obecnej przy ul. Narutowicza 13. W 1975 roku, na skutek reorganizacji administracyjnej kraju, Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa stała się Filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Sieradzu. W 1999 r., w związku z reformą administracyjną i likwidacją województwa sieradzkiego, została przekształcona w Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu Filia w Poddębicach.

Pierwszym kierownikiem PBP była Maria Oporowicz (1957-1959), a następnie Stefan Jóźwiak (1959-1961), Kazimierz Domżał (1961-1962), Barbara Tusińska (1962-1965), Henryk Leszczyński (1965-1972), Stanisława Urbaniak (1972-1975), Mirosława Marciniak (1975-1986), Halina Binder (1986-2001). Od 2001 roku funkcję kierownika pełni Renata Lasocka.

Biblioteka Pedagogiczna w Poddębicach jest integralną częścią Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu. Cele i zadania, które realizuje placówka są zawarte w Statucie Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.